Viclong VC. 1 – 23

O.K. Jazz 1969-1970

45 tours  (7 inch vinyl discs)

Viclong VC. 1
A & B: African 90.318
Orchestre O. K. Jazz
A: NAKOSALA NAKOLOTA (Vicky)
B: J’AI TROMPÉ MON AMOUR (Vicky)

Viclong VC. 2
A & B: African 90.307
Orchestre O.K. Jazz
A: NUMERO YA KINSHASA (Youlou)
B: DODO TUNA MOTEMA (Youlou) [FOL13.151]

Viclong VC. 3
A & B: African 90.308
Orchestre O.K. Jazz
A: MWASI YA BA PATRONS (Simarro)
B: RÉGINA-RÉGINA (Simarro)

Viclong VC. 4
Djeskin et l’orchestre Super Negro
A: NGAI MWANA YA DIHONGA
B: HENRIETTA

Viclong VC. 5

Viclong VC. 6
Djeskin et l’orchestre Super Negro
A: INEZA
B: ZIMBOMBO

Viclong VC. 7
Orchestre O.K. Jazz
A: JOSETTA PALADO (Vicky)
B: YE SONGI-SONGI AZALAKA NA GALONS ? (Vicky)

Viclong VC. 8
Orchestre O.K. Jazz
A: AYOKAKI NA BIMAKI (Vicky) Rumba [13.158]
B: NALINGI NDE KAUKA ? (Vicky) Rumba [13.160]

Viclong VC. 9
Orchestre O.K. Jazz
A: NAKOLELA EPAYI NA NANI ? (Vicky)
B: BATINDELI NGAI TELEGRAMME (Vicky)

Viclong VC. 10
Orchestre O.K. Jazz
A: MONOKO OYO EZALI NA NGAI ! (Vicky) [FOL13.150]
B: MARIA NA YE (Vicky)

Viclong VC. 11
Orchestre O.K. Jazz
A: MAMA YA BILAMBA (Vicky)
B: ROGER OKOSI, NGAI KAKA (Vicky)

Viclong VC.12
Orchestre O.K. Jazz
A: NAZUI TE PAPA (Vicky)
B: CHÉRIE ONDANGE (Vicky) 

Viclong VC. 13

Viclong VC. 14

Viclong VC. 15
A & B: African 90.401
Orchestre O.K. Jazz
A: BOYA VICKY OKENDE NA MPOTO (Vicky)
B: MANDONA YIFUIDI (Vicky)

Viclong VC.16
Orchestre O.K. Jazz
A: LIWA YO NDE MADE BOYEI (Vicky)
B: JOSETTA PALADO (Vicky)

Viclong VC.17

Viclong VC.18

Viclong VC.19
Vicky et l’orchestre O.K. Jazz
A: AWOSO CHÉRIE YA TEMBE (Vicky)
B: NA MECO MOBILIER TERRIBLE (Vicky) Rumba [14519]

Viclong VC. 20
A & B: African 90.452 P1970
Vicky et l’orchestre O.K. Jazz
A: A MOINS QUE NAMIKOSA (Vicky) Rumba [FOL14.520]
B: NATIYI NAINU RAISON PEMBENI (Vicky) Rumba [FOL14.522]

Viclong VC. 21

Viclong VC. 22
A & B: African 90.467
Orchestre O.K. Jazz
A: VOITURE RENAULT (Franco)
B: NZELA YA POTO ESILI (Vicky Longomba)

Viclong VC. 23
A & B: African 90.468 P1970
Vicky et l’orchestre O.K. Jazz
A: MBANDA NANI A GAGNER ? (Vicky Longomba) Boléro [FOL14.103]
B: NASOMBA MWANA NABOTI ? (Vicky Longomba) Rumba [FOL14.976]

Page created 30/11/2014 © Flemming Harrev – latest update 23/06/2017