Decca WA. 701-799 (1/3)

78 rpm 10-inch / 25 cm shellac (Single Play) discs

GHANAIAN ARTISTS

Decca WA. 701
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: NKEBO BAAYA Ga (Highlife) [KWA.4501]
B: DONKEY CALYPSO Ga (Calypso) [KWA.4502]

Decca WA. 702
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: TEA SAMBA English (Highlife) [KWA.4503]
B: ADAINKUA Non-vocal (Highlife) [KWA.4504]

Decca WA. 703
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: ALL FOR YOU English (Highlife) [KWA.4505]
B: ST. PETER’S CALYPSO Instrumental (Calypso) [KWA.4506]

Decca WA. 704
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: ESSIE NANA Fante (Highlife) [KWA.4507]
B: MUNSURO Fante (Highlife) [KWA.4508]

Decca WA. 705
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: JOHN B. CALYPSO Non-vocal (Calypso) [KWA.4509]
B: ODOFO Fante (Highlife) [KWA.4510]

Decca WA. 706

Decca WA. 707

Decca WA. 708

Decca WA. 709
Otoo Larte and his Band
A: ONIPA MAMA HO ASEN Twi (Blues) [KWA.4517]
B: BRA DWENE ME HO Twi (Highlife) [KWA.4518]

Decca WA. 710
Otoo Larte and his Band
A: NHYIRA NKA AWOFO Twi (Rumba) [KWA.4519]
B: OWU SEE FIE Twi (Blues) [KWA.4522]

Decca WA. 711
Otoo Larte and his Band
A: NSAMANFO Twi (Highlife) [KWA.4521]
B: ASEW NIM KO BI Twi (Highlife) [KWA.4522]

Decca WA. 712

Decca WA. 713
Otoo Larte and his Band
A: AWOWASEM Twi (Highlife) [KWA.4525]
B: WO WERE AFI ME ANA Twi (Blues) [KWA.4526]

Decca WA. 714

Decca WA. 715

Decca WA. 716

Decca WA. 716

Decca WA. 717
The Gold Coast Police Band Lead by J. H. Hempstead
A: ALONTWO Fante (Highlife) [KWA.4533]
B:

Decca WA. 718
The Gold Coast Police Band Lead by J. H. Hempstead
A: JOLLY GALE AVI DZI (Highlife) [KWA.4535]
B: PALATU (Highlife) [KWA.4536]

Decca WA. 719
The Gold Coast Police Band Lead by J. H. Hempstead
A: AYE Ga (Highlife) [KWA.4537]
B: JAGUA (Highlife) [KWA.4538]

Decca WA. 720

Decca WA. 721
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: INFLATION CALYPSO English (Calypso) [KWA.4541]
B: NKATIE Twi (Highlife) [KWA.4542]

Decca WA. 722

Decca WA. 723
The Hot Shots Lead by Buddy Squire
A: WO OWOO LO Ga (High Life) [KWA.4545]
B: OSAMAN FITAA (Blues) [KWA.4546]

Decca WA. 724
The Hot Shots Lead by Buddy Squire
A: ANOMA OREKO Twi (Highlife) [KWA.4547]
B: DAADA KE BEIi Twi (Highlife) [KWA.4548]

Decca WA. 725
The Hot Shots Lead by Buddy Squire
A: FINE FINE PAULINA (Highlife) [KWA.4549]
B: MINSI KENAN (Highlife) [KWA.4550]

Decca WA. 726
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: ASEMBON-TIE M’ANSEM Fante (Highlife) [KWA.4551]
B: WIADZI Fante (Highlife) [KWA.4552]

Decca WA. 727
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: FOMFOM Fante (Highlife) [KWA.4553]
B: AGRICULTURE Fante (Highlife) [KWA.4554]

Decca WA. 728
Ghana Music Lovers
A: FREEDOM 104 (GHANA MMRATE NDASE FIE YE MODE) Twi (Highlife) [KWA.4555]
B: OWU ABESEI ME Twi (Highlife) [KWA.4556]

Decca WA. 729
Otoo Larte and his Band
A: ONE POUND, NO BALANCE English (Highlife) [KWA.4557]
B: OBI NTE ASE Twi (Highlife) [KWA.4558]

Decca WA. 730
Otoo Larte and his Band
A: NIN TO NI AWA Kroo (Calypso) [KWA.4559]
B: ONIPA BRE MA OWU Ga (Highlife) [KWA.4560]

Decca WA. 731

Decca WA. 732
The Red Spots Band Lead by Tom Grippman
A: NYONTSELE NI EDZE Ga (Calypso)
B: ALABA ALABA Twi (Highlife)

Decca WA. 733

Decca WA. 734

Decca WA. 735

Decca WA. 736

Decca WA. 737

Decca WA. 738
Osei Bonsu and his Band
A: ONYAME NNI HO A Twi [KWA.5015]
B: ONIPA HO YEHU Twi [KWA.5016]

Decca WA. 739
Osei Bonsu and his Band
A: MEDE AMA ONYAME Twi [KWA.5017]
B: SALAMAN ALAKUM Twi [KWA.5018]

Decca WA. 740

Decca WA. 741
Onyina’s Guitar Band
A: NANTEW YIE MEDOFO
B: NEA OWU AYEME

Decca WA. 742
Onyina’s Guitar Band
A: ANKA ME NNIM
B: MENKA HWEE

Decca WA. 743
Onyina’s Guitar Band
A: DAGOMBA
B: ABUSUA MMFAME NNEWHEE

Decca WA. 744

Decca WA. 745

Decca WA. 746
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: STORMY ASS English (Calypso) [KWA.5031]
B: SAADZIFO Ga (Highlife) [KWA.5032]

Decca WA. 747
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: LAURA English (Calypso) [KWA.5033]
B: KRATCHI (Highlife) [KWA.5034]

Decca WA. 748
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: SUNDAY MIRROR English (Highlife) [KWA.5035]
B: DON’T MIND YOUR WIFE Twi & English (Highlife) [KWA.5036]

Decca WA. 749
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: ESTHER ELDER English (Calypso) [KWA.5937]
B: OBAAYI FI KUMASI Twi (Highlife) [KWA.5038]

Decca WA. 750

Decca WA. 751

Decca WA. 752
Kwasi Gatse’s Band
A: ALEKE YO ME MOLE Ewe (KWA 5013)
B: AFO ME NYA DU ME O Ewe [KWA.5014]

Decca WA. 753

Decca WA. 754
The Hot Shots Band Led by Buddy Squire
A: PRESIDENT TUBMAN English (Highlife) [KWA.5047]
B: OWU NE KWAN Twi (Highlife) [KWA.5048]

Decca WA. 755
The Hot Shots Band Led by Buddy Squire
A: BABY DEY CRY FOR YOU English (Highlife) [KWA.5049]
B: WIADZI MUAZEM Twi (Highlife) [KWA.5050]

Decca WA. 756

Decca WA. 757
Osei Bonsu and his Band
A: MINI SIKA
B: AKUMAA

Decca WA. 758
Osei Bonsu and his Band
A: ODO YE OWU Twi [KWA.5161]
B: ANAAMNOAA Twi [KWA.5162]

Decca WA. 759

Decca WA. 760

Decca WA. 761
Osei Bonsu and his Band
A: KWABENA DIDI Twi (Folk) [KWA.5167]
B:

Decca WA. 762
Onyina’s Guitar Band
A: WOTAM ME KWA Twi (Highlife) [KWA.5169]
B: MOMA YENFRE NYAME Twi (Mambo) [KWA.5170]

Decca WA. 763
Onyina’s Guitar Band
A: MAYE ANKONAM
B: BONIAYE KAE DABI

Decca WA. 764
Onyina’s Guitar Band
A: BRA BEGYE MANI Twi (Swing) [KWA.5173]
B: ONYINA MMRANTE Twi (Mambo) [KWA.5174]

Decca WA. 765

Decca WA. 766
E.T. Mensah and his Tempos Band Vocal by Dan Acquaye
A: I WANT TO BE HAPPY English (Calypso) [KWA.5183]
B: AWIREHOW English and Fanti (Blues) [KWA.5184]

Decca WA. 767
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: HAPPY BOY Highlife [KWA.5185]
B: BOKU OBEI AMLIN NE Highlife [KWA.5186]

Decca WA. 768
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: CLUB GIRL English (Calypso) [KWA.5187] Vocal by Bob Veale
B: AKPANGA “VULTURE” Ga (Samba) [KWA.5188] Vocal by Dan Acquaye

Decca WA. 769

Decca WA. 770

Decca WA. 771
Clive de O’Hara and his Rhythms
A: SHOW AM BAYA Ga (Highlife) [KWA.5193]
B: OBIBA MORRISON Ga (Highlife) [KWA.5194]

Decca WA. 772
The Red Spots Band Led by Tommy Grippman
A: OBAWANA BO Fanti (Highlife) [KWA.5195]
B: OBLAYO Ga (Samba) [KWA.5196]

Decca WA. 773
The Red Spots Band Led by Tommy Grippman
A: ALL ANGLES PRAY FOR ME English (Calypso) [KWA.5197]
B: OBIBA MARY Fanti (Highlife) [KWA.5198]

Decca WA. 774
The Red Spots Band Led by Tommy Grippman
A: SEPEW WU HU Fanti (Highlife) [KWA.5199]
B: COCONUT SAMBA [KWA.5200]

Decca WA. 775
The Red Spots Band Led by Tommy Grippman
A: RED SPOTS MAMBO Instrumental (KWA 5201)
B: BRA ME JOLLY Fanti (Highlife) (KWA 5202)

Decca WA. 776

Decca WA. 777
Joe Kelly and his Band
A: TATIE Highlife [KWA.5205]
B: FAASE Highlife [KWA.5206]

Decca WA. 778

Decca WA. 779
Buddy Squire and his Dark Stars
A: ODOFO PAPA
B: BUDDY’S CALYPSO

Decca WA. 780
Buddy Squire and his Dark Stars
A: KWESI KOJO OF 1812 (Highlife) [KWA.5211]
B: MBO, MBO, MBO (Highlife) [KWA.5212]

Decca WA. 781

Decca WA. 782

Decca WA. 783
The Otoo Larte Band
A: OWU NNI AKYERI Twi (Calypso) [KWA.5217]
B: ANIGYE DA Twi (Samba) [KWA.5218]

Decca WA. 784
The Black Beats Led by King Bruce
A: PERFU PERFU
B: SWEET CONSOLATION Calypso

Decca WA. 785
The Black Beats Led by King Bruce
A: TEEMON SANE Ga (Highlife) [KWA.5221]
B: KALINA English (Samba) [KWA.5222]

Decca WA. 786
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: ODO HANDKERCHIEF
B: NIGERIA 1956

Decca WA. 787

Decca WA. 788
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: ASABA Ibo (Highlife) [KWA.5347]
B: GIVAM EAYA Ga & English (Highlife) [KWA.5348]

Decca WA. 789
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: OWU ASEM Twi (Highlife) [KWA.5349]
B: MADZI NYINAA Instrumental (Highlife) [KWA.5350]

Decca WA. 790
Onyina’s Guitar Band
A: OBINSO DE NAM KWANSO Twi (Highlife) (KWA 5351)
B: EFIE MU ASEM Twi (Calypso) (KWA 5352)

Decca WA. 791
Onyina’s Guitar Band
A: ANUANOM MO MERA Twi (Swing) [KWA.5353]
B: MEDOFO NANTEW YIE Twi (Mambo [KWA.5354]

Decca WA. 792
Onyina’s Guitar Band
A: AGONA OWUMA Twi (Blues) [KWA.5355]
B: TAXI DRIVER Twi (Highlife) [KWA.5356]

Decca WA. 793
Onyina’s Guitar Band
A: ONYINA NE NE MERANTE
B: WOBE KAE ASU

Decca WA. 794
Onyina’s Guitar Band
A: OBAA AHWEHWE
B: MENEWO BETENA

Decca WA. 795
The Red Spots Band Led by Tommy Grippman
A: LIZO SPECIAL Instrumental (Highlife) [KWA.5361]
B: SOLDIER MAN English (Calypso) [KWA.5362]

Decca WA. 796
The Red Spots Band Led by Tommy Grippman
A: BOBO LEFT MAMA English (Calypso) [KWA.5363] Vocal Serious Amarfio
B: ODO HANDKERCHIEF Twi (Highlife) [KWA.5364] Vocal Lizo Asaam

Decca WA. 797
The Red Spots Band
A: KETSINA Fante (Highlife) [KWA.5365]
B: MAMBO No. 7 (Instrumental) [KWA.5366]

Decca WA. 798
The Red Spots Band Led by Tom Grippman
A: YEI EHEE Ga (Highlife)  [KWA.5367] Vocal Serious Amarfio
B: ASASE WUSO Fante (Highlife) [KWA.5368] Vocal Mark Cromwell

Decca WA. 799

<< Decca WA. 601-656

Decca WA. 800-899 >>

Page created 23/07/2013 © Flemming Harrev – latest update 13/07/2020
The following people have contributed to this discography:

Markus Coester, Robert Urbanus, Alf Bremer, Richard Noblett