Decca WA 501-565

78 rpm 10-inch / 25 cm shellac (Single Play) discs

GOLD COAST ARTISTS

Decca WA 501
Ashong’s Band
A: ANAMI MOBO Ga (Blues) [DKWA 1001]
B: AWEREHO SANE Ga (Highlife) [DKWA 1002]

Decca WA 502
Ashong’s Band
A: ATA KOFI DUADE AGWAO Ga (Highlife) [DKWA 1003]
B: ADZEN LO ADZEN BA Ga [DKWA 1004]

Decca WA 503
D. Asebre’s Band
A: AO ANUANUM Twi (Highlife) [DKWA 1005]
B: FURA ME KENTE Twi (Highlife) [DKWA 1006]

Decca WA 504
D. Asebre’s Band
A: BURUWAA Twi [Blues) [DKWA 1007]
B: KOKO WURA Twi (Highlife) [DKWA 1008]

Decca WA 505
Willie’s Band
A: AGU ME DZE DE YOMEO Ewe (Highlife) [DKWA 1009]
B: LOLO SIKE MEDOLA Ewe (Highlife) [DKWA 1010]

Decca WA 506
Willie’s Band
A: AME WU GA Ewe (Blues) [DKWA 1011]
B: MAWU DOM DE XEXEAME Ewe (Highlife) [DKWA 1012]

Decca WA 507
Willie’s Band
A: NOVIO MILO MIA NOE WO Ewe (Tango) [DKWA 1013]
B: KASANGU Ewe (Highlife) [DKWA 1014]

Decca WA 508
Obiba T. K. Band
A: WONYA ABLADE Ga (Highlife) [DKWA 1015]
B: YAYA Ga (Blues) [DKWA 1016]

Decca WA 509
Obiba T. K. Band
A: TIMIN TIMIN NYAMAALE Ga (Highlife) [DKWA 1017]
B: NII TACKIE TAWIAH II SPECIAL Ga (Highlife) [DKWA 1018]

Decca WA 510
Obiba T. K. Band
A: KUMASI TRAIN Ga (Highlife) [DKWA 1019]
B: NSO PII KORLE BIBIO Ga (Blues) [DKWA 1020]

Decca WA 511
Obiba T. K. Band
A: ANA MI MOBO Ga (Blues) [DKWA 1021]
B: OKAINJAH COWBOY Ga (Highlife) [DKWA 1022]

Decca WA 512
Obiba T. K. Band
A: MIYA WO ADAMA Ga (Highlife) [DKWA 1023]
B: TAKORADI BLUES Ga (Blues) [DKWA 1024]

Decca WA 513
Appiah Adjekum’s Band
A: DECCA NE BRUNSWICK Twi (Highlife) [DKWA 1025]
B: ADE A ONYAME Twi [DKWA 1026]

Decca WA 514
Appiah Adjekum’s Band
A: AO ONIPA Twi (Highlife) [DKWA 1027]
B: MENKWOFOO MENEHAM Twi (Blues) [DKWA 1028]

Decca WA 515
Appiah Adjekum’s Band
A: KETEKE Twi (Highlife) [DKWA 1029]
B: MAAMA AMA Twi (Highlife) [DKWA 1030]

Decca WA 516
Appiah Adjekum’s Band
A: ONUPA YE Twi [DKWA 1031]
B: DAADAA KENTE Twi [DKWA 1032]

Decca WA 517
Adjin’s Band
A: MAKOLA DZANO Ga (Highlife) [DKWA 1033]
B: ASO SWEMO Ga (Highlife) [DKWA 1034]

Decca WA 518
Adjin’s Band
A: SIKA KE GBOMO Ga (Blues) [DKWA 1035]
B: OTSE MI DATOLO Ga [DKWA 1036]

Decca WA 519
Domingo’s Band
A: ME YO WO ESI Twi (Highlife) [DKWA 1037]
B: ME DIWO Twi (Highlife) [DKWA 1038]

Decca WA 520
Domingo’s Band
A: VE VE SESE Twi (Blues) [DKWA 1039]
B: EFOE Twi (Highlife) [DKWA 1040]

Decca WA 521
Domingo’s Band
A: MADEO Ewe (Highlife) [DKWA 1041]
B: ME LE YOO Ewe (Highlife) [DKWA 1042]

Decca WA 522
Okde Nikoi’s Band
A: ADAFI TWUA Ga [DKWA 1043]
B: ABIASUMA Ga [DKWA 1044]

Decca WA 523
Okde Nikoi’s Band
A: DUMBAWO Ga [DKWA 1045]
B: ASANTI-OBLAYO Ga [DKWA 1046]

Decca WA 524
Okde Nikoi’s Band
A: AHUSA TIGALI Ga [DKWA 1047]
B: ABAYEBLONYA Ga [DKWA 1048]

Decca WA 525
Ofori’s Band
A: NSU MINA MI JOLLY Twi (Highlife) [DKWA 1049]
B: MIDI NKOMO Twi (Highlife) [DKWA 1050]

Decca WA 526
Ofori’s Band
A: WOFA WOHO Twi (Blues) [DKWA 1051]
B: MINI NAM Twi [DKWA 1052]

Decca WA 527
Otoo Larte’s Band
A: ME HWE WANIWA Twi [DKWA 1053]
B: AMA ONIMA Twi [DKWA 1054]

Decca WA 528
Boampon Kwahu Band
A: GYE SE MA WU Twi [DKWA 1055]
B: BOME DUA MA MENWU Twi [DKWA 1056]

Decca WA 529
Boampon Kwahu Band
A: YE DE MEREKO DSEME Twi [DKWA 1057]
B: MONGYE ME YOO Twi [DKWA 1058]

Decca WA 530

Decca WA 531
Abeku’s Band
A: OHENE FUFUR Fante (Highlife) [DKWA 1061]
B: AKETESIA Fante (Highlife) [DKWA 1062]

Decca WA 532
Abeku’s Band
A: OWU ATWERE Fante (Blues) [DKWA 1063]
B: AUNTIE ROSIE Fante (Highlife) [DKWA 1064]

Decca WA 533
Abeku’s Band
A: YEWURA OTOBIR Twi (Highlife ) [DKWA 1065]
B: TAXI Twi [DKWA 1066]

Decca WA 534
Abeku’s Band
A: YE SI MINYE Fante (Blues) [DKWA 1067]
B: APIENSAH KOBO Fante (Highlife) [DKWA 1068]

Decca WA 535
Abeku’s Band
A: AFI ATU YEN Fante (Blues) [DKWA 1069]
B: FA WASEM NYINA HYE Fante [DKWA 1070]

Decca WA 536
Kwashi Gatse’s Band
A: AGE NYE NUGA Ewe (Highlife) [DKWA 1071]
B: NYE KPIE WOE Ewe (Blues) [DKWA 1072]

Decca WA 537
Kwashi Gatse’s Band
A: JOLLY GALE AYIDZI Ewe (Highlife) [DKWA 1073]
B: NU VEVIE MEWO WO O Ewe (Blues) [DKWA 1074]

Decca WA 538
Kwashi Gatse’s Band
A: DE GBE FA NYA LA Ewe (Highlife) [DKWA 1075]
B: NYE KPLIWOE DOGBE Ewe (Rumba) [DKWA 1076]

Decca WA 539
Kwashi Gatse’s Band
A: DE MAKPO NUNYUIE AGBEA Ewe (Highlife) [DKWA 1077]
B: MEGA FAM O Ewe (Highlife) [DKWA 1078]

Decca WA 540
Ashong’s Band
A: NANYO ME FEFEO Ga (Highlife) [DKWA 1079]
B: SUMO ANYEMI Ga (Highlife) [DKWA 1080]

Decca WA 541
Ashong’s Band
A: NKEO BA YA Ga (Highlife) [DKWA 1081]
B:  WO NADZII ETOTO Ga [DKWA 1082]

Decca WA 542
Akosua Brenya and Group
A: KWAE MU ADWUMA YE Fante [DKWA 1083]
B: AWOO SE WO NA WONNO BI A YEKYI Fante [DKWA 1084]

Decca WA 543
Akosua Brenya and Group
A: WAGYE ME SIKA ADI Fante [DKWA 1085]
B: FINE BOY Fante [DKWA 1086]

Decca WA 544
Ntikura’s Band
A: OBEA AGYEGYE DIWA Fante [DKWA 1087]
B: OBEA YI MABRE NKRO BO Fante [DKWA 1088]

Decca WA 545
Ntikura’s Band
A: MANYA OKRAMAN BA Fante [DKWA 1089]
B: WO DID KAE ME Fante [DKWA 1090]

Decca WA 546
Nyadeja Singers
A: AMEWOME YEMIDJE Ewe [DKWA 1091]
B: GBETEKPOTO MAYOGBETE Ewe [DKWA 1092]

Decca WA 547
Nyadeja Singers
A: OBLAHA SODO KAME Ewe [DKWA 1093]
B: TULA SABO GBE Ewe [DKWA 1094]

Decca WA 548
Okoe Niikoi Band
A: NMA DUMO Ga [DKWA 1095]
B: NYE NYE NA OBLAYE Ga [DKWA 1096]

Decca WA 549
Okoe Niikoi Band
A: AME WOYO Ga [DKWA 1097]
B: AKOKO SENKE Ga [DKWA 1098]

Decca WA 550
Willie’s Band
A: NE WO BE YE MA DE WO A Ewe (Highlife) [DKWA 1099]
B: ALAKE MAWO Ewe (Highlife) [DKWA 1100]

Decca WA 551
Willie’s Band
A: NOVINYE WO MI ZO BLEU Ewe (Highlife) [DKWA 1101]
B: ZODODO Ewe (Highlife) [DKWA 1101]

Decca WA 552
E. K.’s Band
A: OWU NHYEDE DA Twi (Highlife) [DKWA 1103]
B: ATOMPADA Twi (Blues) [DKWA 1104]

Decca WA 553
E. K.’s Band
A: NA HYINA BE YWAMO AKO Twi (Highlife) [DKWA 1105]
B: TETE QUASHIE Twi (Blues) [DKWA 1106]

Decca WA 554
E. K.’s Band
A: ODO ADURO AYE ME Twi (Highlife) [DKWA 1107]
B: ANOMA FA ME KO Twi (Blues) [DKWA 1108]

Decca WA 555
E. K.’s Band
A: OBE KA NA SEM Twi (Rumba) [DKWA 1109]
B: AMANEA MA HU Twi [DKWA 1110]

Decca WA 556
E. K.’s Band
A: ONIPA GYAE BONE YE Twi (Highlife) [DKWA 1111]
B: KYEREN ME DIN OSOFO Twi [DKWA 1112]

Decca WA 557
Amadu Zabkama Group
A: ZALAEI Hausa [DKWA 1113]
B: SERIKIN ZARME KWAI DOSO Hausa [DKWA 1115]

Decca WA 558
Amadu Zabkama Group
A: HAOKA Hausa [DKWA 1114]
B: SERIKIN LAMIDO BIRNI Hausa [DKWA 1116]

Decca WA 559
Van de Cargo and his Strings
A: MAMI AMA Fante (Highlife) [DKWA 1117]
B: WORORO Fante (Highlife) [DKWA 1118]

Decca WA 560
Van de Cargo and his Strings
A: KROO DAGOMBA SPECIAL Fante [DKWA 1119]
B: DABI BIGUNA RAINBOW Fante [DKWA 1120]

Decca WA 561
Van de Cargo and his Strings
A: KUMASI AKETESIA Fante (Highlife) [DKWA 1121]
B: MOWUE Fante (Highlife) [DKWA 1122]

Decca WA 562
E. K. Adisi’s Band
A: ABENA FA MESIKA BEREME Fante [DKWA 1123]
B: MA YENKO ASUO Fante [DKWA 1124]

Decca WA 563
E. K. Adisi’s Band
A: ME YEYE CHOHO NA MABA Fante [DKWA 1125]
B: OFIE NIFA WADANE WANSAHA Fante [DKWA 1126]

Decca WA 564
Manikure’s Band
A: WOANA MBA Twi [DKWA 1127]
B: OYE ADE YIE Twi [DKWA 1128]

Decca WA 565
Manikure’s Band
A: MEWA AKUMA Twi [DKWA 1129]
B: OSU ABORNYKA Twi [DKWA 1130]

<< Decca WA 101-218

Decca WA 601-656 >>

Page created 16/12/2012 © Flemming Harrev – latest update 05/07/2014
The following people have contributed to this discography:
Markus Coester, Richard Noblett